Uçak Sanayi

Uçak ve tren vagonlarının iç tasarımları ve koltuklarında aleve dayanıklı, gaz salımı yüksek, darbe dayanımlı policarbonat levhalar kullanılmaktadır.

F6000 XHR6000 F6L300

Markalar